Tin tiếng nước ngoài

Thứ sáu, 16/04/2021 - 21:51

Bản tin tiếng Hàn ngày 16-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 16-04-2021

Thứ sáu, 16/04/2021 - 21:47

Bản tin tiếng Hoa ngày 16-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 16-04-2021

Thứ sáu, 16/04/2021 - 21:42

Bản tin tiếng Anh ngày 16-04-2021

Bản tin tiếng Anh ngày 16-04-2021

Thứ sáu, 16/04/2021 - 21:39

Bản tin tiếng Nhật ngày 16-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 16-04-2021

Thứ năm, 15/04/2021 - 23:25

Bản tin tiếng Nhật ngày 15-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 15-04-2021

Thứ năm, 15/04/2021 - 23:24

Bản tin tiếng Hoa ngày 15-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 15-04-2021

Thứ năm, 15/04/2021 - 23:23

Bản tin tiếng Anh ngày 15-04-2021

Bản tin tiếng Anh ngày 15-04-2021

Thứ năm, 15/04/2021 - 23:22

Bản tin tiếng Hàn ngày 15-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 15-04-2021

Thứ tư, 14/04/2021 - 23:30

Bản tin tiếng Nhật ngày 14-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 14-04-2021

Thứ tư, 14/04/2021 - 23:23

Bản tin tiếng Hoa ngày 14-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 14-04-2021

Thứ tư, 14/04/2021 - 23:22

Bản tin tiếng Hàn ngày 14-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 14-04-2021

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD