News Online

Thứ bảy, 21/09/2019 - 22:00

Bản tin tiếng Anh ngày 21-09-2019

Bản tin tiếng Anh ngày 21-09-2019

Thứ bảy, 21/09/2019 - 22:00

Bản tin tiếng Hoa ngày 21-09-2019

Bản tin tiếng Hoa ngày 21-09-2019

Thứ sáu, 20/09/2019 - 22:13

Bản tin tiếng Hoa ngày 20-09-2019

Bản tin tiếng Hoa ngày 20-09-2019

Thứ sáu, 20/09/2019 - 22:13

Bản tin tiếng Anh ngày 20-09-2019

Bản tin tiếng Anh ngày 20-09-2019

Thứ tư, 18/09/2019 - 22:45

Bản tin tiếng Hoa ngày 18-09-2019

Bản tin tiếng Hoa ngày 18-09-2019

Thứ tư, 18/09/2019 - 22:44

Bản tin tiếng Anh ngày 18-09-2019

Bản tin tiếng Anh ngày 18-09-2019

Chủ nhật, 05/11/2017 - 23:50

Tiếng Anh 5-11-2017

Tiếng Anh 5-11-2017

Chủ nhật, 05/11/2017 - 23:45

Tiếng Hoa 5-11-2017

Tiếng Hoa 5-11-2017

Thứ bảy, 04/11/2017 - 23:50

Tiếng Anh 4-11-2017

Tiếng Anh 4-11-2017

Thứ bảy, 04/11/2017 - 23:40

Tiếng Hoa 4-11-2017

Tiếng Hoa 4-11-2017

Thứ sáu, 03/11/2017 - 22:27

Tiếng Anh 3-11-2017

Tiếng Anh 3-11-2017

Lịch phát sóng

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD