News Online

Thứ bảy, 22/09/2018 - 22:20

Tiếng Anh 22-09-2018

Tiếng Anh 22-09-2018

Thứ bảy, 22/09/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 22-09-2018

Tiếng Hoa 22-09-2018

Thứ sáu, 21/09/2018 - 23:44

Tiếng Anh 21-09-2018

Tiếng Anh 21-09-2018

Thứ sáu, 21/09/2018 - 23:44

Tiếng Hoa 21-09-2018

Tiếng Hoa 21-09-2018

Thứ năm, 20/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 20-09-2018

Tiếng Hoa 20-09-2018

Thứ năm, 20/09/2018 - 22:33

Tiếng Anh 20-09-2018

Tiếng Anh 20-09-2018

Thứ tư, 19/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 19-09-2018

Tiếng Hoa 19-09-2018

Thứ tư, 19/09/2018 - 22:33

Tiếng Anh 19-09-2018

Tiếng Anh 19-09-2018

Thứ ba, 18/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 18-09-2018

Tiếng Hoa 18-09-2018

Thứ ba, 18/09/2018 - 22:33

Tiếng Anh 18-09-2018

Tiếng Anh 18-09-2018

Thứ hai, 17/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 17-09-2018

Tiếng Hoa 17-09-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.290 23.290 23.370
AUD 16.825,61 16.825,61 17.111,95
HKD 2.940,92 2.940,92 3.005,98