News Online

Thứ sáu, 28/09/2018 - 22:30

Tiếng Hoa 28-09-2018

Tiếng Hoa 28-09-2018

Thứ sáu, 28/09/2018 - 22:20

Tiếng Anh 28-09-2018

Tiếng Anh 28-09-2018

Thứ năm, 27/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 27-09-2018

Tiếng Hoa 27-09-2018

Thứ năm, 27/09/2018 - 22:33

Tiếng Anh 27-09-2018

Tiếng Anh 27-09-2018

Thứ tư, 26/09/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 26-09-2018

Tiếng Hoa 26-09-2018

Thứ tư, 26/09/2018 - 22:33

Tiếng Anh 26-09-2018

Tiếng Anh 26-09-2018

Thứ ba, 25/09/2018 - 21:52

Tiếng Hoa 25-09-2018

Tiếng Hoa 25-09-2018

Thứ ba, 25/09/2018 - 21:50

Tiếng Anh 25-09-2018

Tiếng Anh 25-09-2018

Thứ hai, 24/09/2018 - 23:08

Tiếng Hoa 24-09-2018

Tiếng Hoa 24-09-2018

Thứ hai, 24/09/2018 - 23:07

Tiếng Anh 24-09-2018

Tiếng Anh 24-09-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.265 23.265 23.355
AUD 16.772,73 16.772,73 17.054,53
HKD 2.932,94 2.932,94 2.997,19