News Online

Thứ bảy, 30/12/2017 - 22:20

Tiếng Hoa 30-12-2017

Tiếng Hoa 30-12-2017

Thứ sáu, 29/12/2017 - 22:17

Tiếng Hoa 29-12-2017

Tiếng Hoa 29-12-2017

Thứ năm, 28/12/2017 - 22:22

Tiếng Anh 28-12-2017

Tiếng Anh 28-12-2017

Thứ năm, 28/12/2017 - 22:12

Tiếng Hoa 28-12-2017

Tiếng Hoa 28-12-2017

Thứ tư, 27/12/2017 - 22:37

Tiếng Anh 27-12-2017

Tiếng Anh 27-12-2017

Thứ tư, 27/12/2017 - 22:36

Tiếng Hoa 27-12-2017

Tiếng Hoa 27-12-2017

Thứ ba, 26/12/2017 - 22:30

Tiếng Anh 26-12-2017

Tiếng Anh 26-12-2017

Thứ ba, 26/12/2017 - 22:20

Tiếng Hoa 26-12-2017

Tiếng Hoa 26-12-2017

Thứ hai, 25/12/2017 - 22:30

Tiếng Hoa 25-12-2017

Tiếng Hoa 25-12-2017

Thứ hai, 25/12/2017 - 22:20

Tiếng Anh 25-12-2017

Tiếng Anh 25-12-2017

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.675 22.675 22.745
AUD 17.688,93 17.688,93 17.954,44
HKD 2.860,73 2.860,73 2.924,09