News Online

Thứ tư, 15/11/2017 - 22:14

Tiếng Anh 15-11-2017

Tiếng Anh 15-11-2017

Thứ ba, 14/11/2017 - 23:45

Tiếng Hoa 14-11-2017

Tiếng Hoa 14-11-2017

Thứ ba, 14/11/2017 - 23:40

Tiếng Anh 14-11-2017

Tiếng Anh 14-11-2017

Thứ hai, 13/11/2017 - 23:45

Tiếng Hoa 13-11-2017

Tiếng Hoa 13-11-2017

Thứ hai, 13/11/2017 - 23:40

Tiếng Anh 13-11-2017

Tiếng Anh 13-11-2017

Chủ nhật, 12/11/2017 - 23:45

Tiếng Anh 12-11-2017

Tiếng Anh 12-11-2017

Chủ nhật, 12/11/2017 - 23:40

Tiếng Hoa 12-11-2017

Tiếng Hoa 12-11-2017

Thứ bảy, 11/11/2017 - 23:50

Tiếng Anh 11-11-2017

Tiếng Anh 11-11-2017

Thứ bảy, 11/11/2017 - 23:40

Tiếng Hoa 11-11-2017

Tiếng Hoa 11-11-2017

Thứ sáu, 10/11/2017 - 22:23

Tiếng Anh 10-11-2017

Tiếng Anh 10-11-2017

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.725 22.725 22.795
AUD 17.363,01 17.363,01 17.623,61
HKD 2.860,13 2.860,13 2.923,47