News Online

Chủ nhật, 27/05/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 27-05-2018

Tiếng Hoa 27-05-2018

Thứ bảy, 26/05/2018 - 22:20

Tiếng Anh 26-05-2018

Tiếng Anh 26-05-2018

Thứ bảy, 26/05/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 26-05-2018

Tiếng Hoa 26-05-2018

Thứ sáu, 25/05/2018 - 22:20

Tiếng Anh 25-05-2018

Tiếng Anh 25-05-2018

Thứ sáu, 25/05/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 25-05-2018

Tiếng Hoa 25-05-2018

Thứ năm, 24/05/2018 - 22:33

Tiếng Anh 24-05-2018

Tiếng Anh 24-05-2018

Thứ tư, 23/05/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 23-05-2018

Tiếng Hoa 23-05-2018

Thứ tư, 23/05/2018 - 22:33

Tiếng Anh 23-05-2018

Tiếng Anh 23-05-2018

Thứ ba, 22/05/2018 - 22:44

Tiếng Hoa 22-05-2018

Tiếng Hoa 22-05-2018

Thứ ba, 22/05/2018 - 22:33

Tiếng Anh 22-05-2018

Tiếng Anh 22-05-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.310 23.310 23.390
AUD 16.785,37 16.785,37 17.071,02
HKD 2.943,85 2.943,85 3.008,97