News Online

Thứ sáu, 22/09/2017 - 22:24

Tiếng Anh 22-9-2017

Tiếng Anh 22-9-2017

Thứ năm, 21/09/2017 - 22:24

Tiếng Hoa 21-9-2017

Tiếng Hoa 21-9-2017

Thứ năm, 21/09/2017 - 22:23

Tiếng Anh 21-9-2017

Tiếng Anh 21-9-2017

Thứ tư, 20/09/2017 - 21:25

Tiếng Hoa 20-9-2017

Tiếng Hoa 20-9-2017

Thứ tư, 20/09/2017 - 21:24

Tiếng Anh 20-9-2017

Tiếng Anh 20-9-2017

Thứ ba, 19/09/2017 - 19:26

Tiếng Hoa 19-9-2017

Tiếng Hoa 19-9-2017

Thứ ba, 19/09/2017 - 19:26

Tiếng Anh 19-9-2017

Tiếng Anh 19-9-2017

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.675 22.675 22.745
AUD 17.877,71 17.877,71 18.146,06
HKD 2.860,81 2.860,81 2.924,17