News Online

Thứ bảy, 03/02/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 03-02-2018

Tiếng Hoa 03-02-2018

Thứ sáu, 02/02/2018 - 22:22

Tiếng Anh 02-02-2018

Tiếng Anh 02-02-2018

Thứ sáu, 02/02/2018 - 22:12

Tiếng Hoa 02-02-2018

Tiếng Hoa 02-02-2018

Thứ năm, 01/02/2018 - 23:08

Tiếng Anh 01-02-2018

Tiếng Anh 01-02-2018

Thứ năm, 01/02/2018 - 23:07

Tiếng Hoa 01-02-2018

Tiếng Hoa 01-02-2018

Thứ tư, 31/01/2018 - 22:22

Tiếng Anh 31-01-2018

Tiếng Anh 31-01-2018

Thứ tư, 31/01/2018 - 22:12

Tiếng Hoa 31-01-2018

Tiếng Hoa 31-01-2018

Thứ ba, 30/01/2018 - 22:20

Tiếng Anh 30-01-2018

Tiếng Anh 30-01-2018

Thứ ba, 30/01/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 30-01-2018

Tiếng Hoa 30-01-2018

Thứ hai, 29/01/2018 - 22:20

Tiếng Anh 29-01-2018

Tiếng Anh 29-01-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.675 22.675 22.745
AUD 17.688,93 17.688,93 17.954,44
HKD 2.860,73 2.860,73 2.924,09