News Online

Thứ sáu, 16/03/2018 - 22:10

Tiếng Anh 16-03-2018

Tiếng Anh 16-03-2018

Thứ năm, 15/03/2018 - 22:44

Tiếng Anh 15-03-2018

Tiếng Anh 15-03-2018

Thứ năm, 15/03/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 15-03-2018

Tiếng Hoa 15-03-2018

Thứ tư, 14/03/2018 - 22:44

Tiếng Anh 14-03-2018

Tiếng Anh 14-03-2018

Thứ tư, 14/03/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 14-03-2018

Tiếng Hoa 14-03-2018

Thứ ba, 13/03/2018 - 22:44

Tiếng Anh 13-03-2018

Tiếng Anh 13-03-2018

Thứ ba, 13/03/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 13-03-2018

Tiếng Hoa 13-03-2018

Thứ hai, 12/03/2018 - 22:44

Tiếng Anh 12-03-2018

Tiếng Anh 12-03-2018

Thứ hai, 12/03/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 12-03-2018

Tiếng Hoa 12-03-2018

Chủ nhật, 11/03/2018 - 22:20

Tiếng Hoa 11-03-2018

Tiếng Hoa 11-03-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.270 23.270 23.350
AUD 16.760,47 16.760,47 17.038,41
HKD 2.928,37 2.928,37 2.991,87