News Online

Thứ sáu, 27/10/2017 - 22:31

Tiếng Anh 27-10-2017

Tiếng Anh 27-10-2017

Thứ năm, 26/10/2017 - 22:23

Tiếng Hoa 26-10-2017

Tiếng Hoa 26-10-2017

Thứ năm, 26/10/2017 - 22:22

Tiếng Anh 26-10-2017

Tiếng Anh 26-10-2017

Thứ tư, 25/10/2017 - 22:44

Tiếng Hoa 25-10-2017

Tiếng Hoa 25-10-2017

Thứ tư, 25/10/2017 - 22:42

Tiếng Anh 25-10-2017

Tiếng Anh 25-10-2017

Thứ ba, 24/10/2017 - 23:50

Tiếng Hoa 24-10-2017

Tiếng Hoa 24-10-2017

Thứ ba, 24/10/2017 - 23:40

Tiếng Anh 24-10-2017

Tiếng Anh 24-10-2017

Thứ hai, 23/10/2017 - 23:50

Tiếng Hoa 23-10-2017

Tiếng Hoa 23-10-2017

Thứ hai, 23/10/2017 - 23:45

Tiếng Anh 23-10-2017

Tiếng Anh 23-10-2017

Chủ nhật, 22/10/2017 - 23:50

Tiếng Hoa 22-10-2017

Tiếng Hoa 22-10-2017

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.680 22.680 22.750
AUD 17.043,19 17.043,19 17.299,02
HKD 2.866,42 2.866,42 2.929,91