News Online

Thứ bảy, 16/06/2018 - 22:10

Tiếng Anh 16-06-2018

Tiếng Anh 16-06-2018

Thứ bảy, 16/06/2018 - 22:00

Tiếng Hoa 16-06-2018

Tiếng Hoa 16-06-2018

Thứ sáu, 15/06/2018 - 22:10

Tiếng Anh 15-06-2018

Tiếng Anh 15-06-2018

Thứ sáu, 15/06/2018 - 22:00

Tiếng Hoa 15-06-2018

Tiếng Hoa 15-06-2018

Thứ năm, 14/06/2018 - 22:16

Tiếng Anh 14-06-2018

Tiếng Anh 14-06-2018

Thứ năm, 14/06/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 14-06-2018

Tiếng Hoa 14-06-2018

Thứ tư, 13/06/2018 - 22:40

Tiếng Hoa 13-06-2018

Tiếng Hoa 13-06-2018

Thứ tư, 13/06/2018 - 22:12

Tiếng Anh 13-06-2018

Tiếng Anh 13-06-2018

Thứ ba, 12/06/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 12-06-2018

Tiếng Hoa 12-06-2018

Thứ ba, 12/06/2018 - 22:00

Tiếng Anh 12-06-2018

Tiếng Anh 12-06-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.015 23.015 23.085
AUD 16.764,59 16.764,59 17.050,07
HKD 2.894,53 2.894,53 2.958,59