News Online

Thứ bảy, 06/04/2019 - 09:37

Tiếng Hoa 05-04-2019

Tiếng Hoa 05-04-2019

Thứ bảy, 06/04/2019 - 09:37

Tiếng Anh 05-04-2019

Tiếng Anh 05-04-2019

Thứ năm, 04/04/2019 - 21:14

Bản tin tiếng Hoa (04-04-2019)

Bản tin tiếng Hoa (04-04-2019)

Thứ năm, 04/04/2019 - 21:11

Bản tin tiếng Anh (04-04-2019)

Bản tin tiếng Anh (04-04-2019)

Thứ năm, 04/04/2019 - 08:36

Tiếng Anh 03-04-2019

Tiếng Anh 03-04-2019

Thứ năm, 04/04/2019 - 08:36

Tiếng Hoa 03-04-2019

Tiếng Hoa 03-04-2019

Thứ ba, 02/04/2019 - 21:41

Bản tin tiếng Hoa (02-04-2019)

Bản tin tiếng Hoa (02-04-2019)

Thứ ba, 02/04/2019 - 21:39

Bản tin tiếng Anh (02-04-2019)

Bản tin tiếng Anh (02-04-2019)

Chủ nhật, 31/03/2019 - 20:01

Tiếng Hoa 31-03-2019

Tiếng Hoa 31-03-2019

Chủ nhật, 31/03/2019 - 20:00

Tiếng Anh 31-03-2019

Tiếng Anh 31-03-2019

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD