News Online

Thứ bảy, 12/05/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 12-05-2018

Tiếng Hoa 12-05-2018

Thứ sáu, 11/05/2018 - 22:44

Tiếng Anh 11-05-2018

Tiếng Anh 11-05-2018

Thứ sáu, 11/05/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 11-05-2018

Tiếng Hoa 11-05-2018

Thứ tư, 09/05/2018 - 22:44

Tiếng Anh 09-05-2018

Tiếng Anh 09-05-2018

Thứ tư, 09/05/2018 - 22:33

Tiếng Hoa 09-05-2018

Tiếng Hoa 09-05-2018

Thứ ba, 08/05/2018 - 22:30

Tiếng Anh 08-05-2018

Tiếng Anh 08-05-2018

Thứ ba, 08/05/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 08-05-2018

Tiếng Hoa 08-05-2018

Thứ hai, 07/05/2018 - 22:20

Tiếng Anh 07-05-2018

Tiếng Anh 07-05-2018

Thứ hai, 07/05/2018 - 22:10

Tiếng Hoa 07-05-2018

Tiếng Hoa 07-05-2018

Chủ nhật, 06/05/2018 - 22:20

Tiếng Anh 06-05-2018

Tiếng Anh 06-05-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.830 22.830 22.900
AUD 16.747,51 16.747,51 17.032,83
HKD 2.872,67 2.872,67 2.936,28