Tin tiếng nước ngoài

Thứ ba, 13/04/2021 - 22:38

Bản tin tiếng Nhật ngày 13-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 13-04-2021

Thứ ba, 13/04/2021 - 22:20

Bản tin tiếng Hoa ngày 13-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 13-04-2021

Thứ ba, 13/04/2021 - 22:15

Bản tin tiếng Hàn ngày 13-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 13-04-2021

Thứ ba, 13/04/2021 - 22:06

Bản tin tiếng Anh ngày 13-04-2021

Bản tin tiếng Anh ngày 13-04-2021

Thứ hai, 12/04/2021 - 21:49

Bản tin tiếng Nhật ngày 12-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 12-04-2021

Thứ hai, 12/04/2021 - 21:45

Bản tin tiếng Hoa ngày 12-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 12-04-2021

Thứ hai, 12/04/2021 - 21:39

Bản tin tiếng Hàn ngày 12-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 12-04-2021

Thứ hai, 12/04/2021 - 21:32

Bản tin tiếng Anh ngày 12-04-2021

Bản tin tiếng Anh ngày 12-04-2021

Chủ nhật, 11/04/2021 - 21:21

Bản tin tiếng Hoa ngày 11-04-2021

Bản tin tiếng Hoa ngày 11-04-2021

Chủ nhật, 11/04/2021 - 21:19

Bản tin tiếng Hàn ngày 11-04-2021

Bản tin tiếng Hàn ngày 11-04-2021

Chủ nhật, 11/04/2021 - 21:15

Bản tin tiếng Nhật ngày 11-04-2021

Bản tin tiếng Nhật ngày 11-04-2021

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD