Thế giới Online

Thứ sáu, 07/09/2018 - 20:50

Tin thế giới 07-09-2018

Tin thế giới 07-09-2018

Thứ sáu, 07/09/2018 - 14:06

Thế giới trưa 07-09-2018

Thế giới trưa 07-09-2018

Thứ sáu, 07/09/2018 - 07:51

Thế giới đa chiều 07-09-2018

Thế giới đa chiều 07-09-2018

Thứ năm, 06/09/2018 - 19:49

Tin thế giới 06-09-2018

Tin thế giới 06-09-2018

Thứ năm, 06/09/2018 - 13:16

Thế giới trưa 06-09-2018

Thế giới trưa 06-09-2018

Thứ năm, 06/09/2018 - 08:11

Thế giới đa chiều 06-09-2018

Thế giới đa chiều 06-09-2018

Thứ tư, 05/09/2018 - 21:23

Tin thế giới 05-09-2018

Tin thế giới 05-09-2018

Thứ tư, 05/09/2018 - 13:23

Thế giới trưa 05-09-2018

Thế giới trưa 05-09-2018

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:47

Thế giới đa chiều 05-09-2018

Thế giới đa chiều 05-09-2018

Thứ ba, 04/09/2018 - 19:44

Tin thế giới 04-09-2018

Tin thế giới 04-09-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.295 23.295 23.375
AUD 16.759,71 16.759,71 17.044,94
HKD 2.944,69 2.944,69 3.009,84