Công thương Đồng Nai

Thứ hai, 12/11/2018 - 22:17

Khuyến công: Lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động ở gốm Hoàn Mỹ

Khuyến công: Lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động ở gốm Hoàn Mỹ

Thứ sáu, 09/11/2018 - 21:12

Hội nhập kinh tế: Tiến đến công nghiệp 4.0- Mỗi doanh nghiệp một cách làm

Hội nhập kinh tế: Tiến đến công nghiệp 4.0- Mỗi doanh nghiệp một cách làm

Thứ hai, 29/10/2018 - 20:18

Khuyến công: Hoạt động khuyến công đến với vùng xa

Khuyến công: Hoạt động khuyến công đến với vùng xa

Thứ sáu, 26/10/2018 - 21:06

Hội nhập kinh tế: Đổi mới công nghệ tại công ty cổ phần may Đồng Tiến

Hội nhập kinh tế: Đổi mới công nghệ tại công ty cổ phần may Đồng Tiến

Thứ hai, 15/10/2018 - 22:03

Khuyến công: Tập huấn khởi sự doanh nghiệp hướng đến thực tế

Khuyến công: Tập huấn khởi sự doanh nghiệp hướng đến thực tế

Thứ sáu, 12/10/2018 - 21:24

Hội nhập kinh tế: Đối thoại và giao thương Đài Loan - Đồng Nai

Hội nhập kinh tế: Đối thoại và giao thương Đài Loan - Đồng Nai

Thứ hai, 01/10/2018 - 21:00

Khuyến công: Ghi nhận về chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm các tỉnh miền Tây năm 2018

Khuyến công: Ghi nhận về chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm các tỉnh miền Tây năm 2018

Thứ bảy, 29/09/2018 - 11:32

Hội nhập kinh tế: Thu, nộp tiền phạt lĩnh vực công thương qua các điểm bưu điện hoặc tận nhà

Hội nhập kinh tế: Thu, nộp tiền phạt lĩnh vực công thương qua các điểm bưu điện hoặc tận nhà

Thứ hai, 17/09/2018 - 20:52

Khuyến công: Tín hiệu vui từ cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh

Khuyến công: Tín hiệu vui từ cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh

Thứ sáu, 14/09/2018 - 20:40

Hội nhập kinh tế: 80% người lao động hiểu mập mờ về 4.0

Hội nhập kinh tế: 80% người lao động hiểu mập mờ về 4.0

Thứ ba, 04/09/2018 - 15:42

Khuyến công: 03-09-2018

Khuyến công: 03-09-2018

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.265 23.265 23.355
AUD 16.734,84 16.734,84 17.019,66
HKD 2.934,18 2.934,18 2.999,09