Công thương Đồng Nai

Thứ bảy, 17/02/2018 - 12:32

Hội nhập kinh tế 16-02-2018: Đặc sản bưởi hồ lô, thỏi vàng và hoa lan

Hội nhập kinh tế 16-02-2018: Đặc sản bưởi hồ lô, thỏi vàng và hoa lan

Thứ tư, 07/02/2018 - 15:06

Khuyến công 05-02-2018: Tiếp lửa để công nghiệp nông thôn phát triển

Khuyến công 05-02-2018: Tiếp lửa để công nghiệp nông thôn phát triển

Thứ bảy, 03/02/2018 - 07:00

Hội nhập kinh tế 02-02-2018: Hàng tết dồi dào, giá ổn định

Hội nhập kinh tế 02-02-2018: Hàng tết dồi dào, giá ổn định

Thứ ba, 23/01/2018 - 15:04

Khuyến công 22-01-2018: Sinh tố trái cây nâng cao giá trị nông sản

Khuyến công 22-01-2018: Sinh tố trái cây nâng cao giá trị nông sản

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:44

Hội nhập kinh tế 19-01-2018: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán

Hội nhập kinh tế 19-01-2018: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán

Thứ ba, 09/01/2018 - 14:11

Khuyến công 08-01-2018: Làng Bưởi trên hai trăm năm tuổi

Khuyến công 08-01-2018: Làng Bưởi trên hai trăm năm tuổi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 20:20

Hội nhập kinh tế 06-10-2018: Công thương Đồng Nai - Đột phá phát triển vững chắc

Hội nhập kinh tế 06-10-2018: Công thương Đồng Nai - Đột phá phát triển vững chắc

Thứ năm, 28/12/2017 - 19:52

Khuyến công 25-12-2017: Nhiều lợi ích từ việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khuyến công 25-12-2017: Nhiều lợi ích từ việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ hai, 25/12/2017 - 11:11

Khuyến công 24-12-2017: Chế biến nông sản đang khó về đầu ra

Khuyến công 24-12-2017: Chế biến nông sản đang khó về đầu ra

Thứ bảy, 23/12/2017 - 08:49

Hội nhập kinh tế 22-12-2017: Khởi sắc ở vùng nông thôn nhìn từ mô hình kinh tế tập thể

Hội nhập kinh tế 22-12-2017: Khởi sắc ở vùng nông thôn nhìn từ mô hình kinh tế tập thể

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 22.745 22.745 22.815
AUD 16.940,95 16.940,95 17.195,19
HKD 2.860,46 2.860,46 2.923,8