Nông nghiệp

Thứ bảy, 13/01/2018 - 06:40

BNN: Hệ thống tưới tiết kiệm cải tiến, ứng dụng theo công nghệ ISRAEL

BNN: Hệ thống tưới tiết kiệm cải tiến, ứng dụng theo công nghệ ISRAEL

Thứ tư, 03/01/2018 - 13:30

Tiểu phẩm NNBV: Camera an ninh - Niềm vui của người dân vùng nông thôn

Tiểu phẩm NNBV: Camera an ninh - Niềm vui của người dân vùng nông thôn

Thứ tư, 03/01/2018 - 13:00

Tiểu phẩm NNBV: Bền vững từ một chuỗi liên kết

Tiểu phẩm NNBV: Bền vững từ một chuỗi liên kết

Thứ hai, 01/01/2018 - 19:24

Tọa đàm: Xây dựng Nông thôn mới - một năm nhìn lại

Tọa đàm: Xây dựng Nông thôn mới - một năm nhìn lại

Chủ nhật, 31/12/2017 - 19:30

BNN: Dự án khuyến nông hỗ trợ hộ nghèo – sáu năm một chặng đường

BNN: Dự án khuyến nông hỗ trợ hộ nghèo – sáu năm một chặng đường

Thứ bảy, 30/12/2017 - 21:57

BNN: Phát triển điều theo hướng bền vững

BNN: Phát triển điều theo hướng bền vững

Thứ bảy, 30/12/2017 - 06:19

CNDRĐ: Sản xuất theo hướng hữu cơ - một năm nhìn lại

CNDRĐ: Sản xuất theo hướng hữu cơ - một năm nhìn lại

Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:00

Tọa đàm NTM: An ninh trật tự vùng nông thôn cốt lõi bình yên của cuộc sống

Tọa đàm NTM: An ninh trật tự vùng nông thôn cốt lõi bình yên của cuộc sống

Thứ tư, 27/12/2017 - 20:10

Tọa đàm ĐHCND: Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân Đồng Nai năm 2017

Tọa đàm ĐHCND: Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân Đồng Nai năm 2017

Thứ bảy, 16/12/2017 - 08:46

NTM: An ninh trật tự vùng nông thôn năm 2017

NTM: An ninh trật tự vùng nông thôn năm 2017

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD 23.265 23.265 23.355
AUD 16.633,45 16.633,45 16.916,54
HKD 2.939,96 2.939,96 3.005