ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2019-2020)

Thứ ba, 31/03/2020 - 08:37

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Ngữ văn- lớp 9 (31-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Ngữ văn- lớp 9 (31-03-2020)

Thứ hai, 30/03/2020 - 15:04

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (30-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (30-03-2020)

Thứ hai, 30/03/2020 - 14:32

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (30-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (30-03-2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 15:11

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Giáo dục công dân - lớp 12 (28-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Giáo dục công dân - lớp 12 (28-03-2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 15:09

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Tiếng anh - lớp 12 (28-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Tiếng anh - lớp 12 (28-03-2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 15:08

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Toán - lớp 12 (28-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Toán - lớp 12 (28-03-2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 10:40

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Ngữ Văn - lớp 9 (28-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Ngữ Văn - lớp 9 (28-03-2020)

Thứ bảy, 28/03/2020 - 10:10

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Tiếng Anh - lớp 9 (28-03-2020)

Dạy học kiến thức mới học kỳ 2 - Môn Tiếng Anh - lớp 9 (28-03-2020)

Thứ sáu, 27/03/2020 - 15:27

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Sinh học - lớp 12 (27-03-2020)

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Sinh học - lớp 12 (27-03-2020)

Thứ sáu, 27/03/2020 - 14:28

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (27-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (27-03-2020)

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD