ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2019-2020)

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:39

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 4 (25-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 4 (25-03-2020)

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:38

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Tiếng việt - lớp 4 (25-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Tiếng việt - lớp 4 (25-03-2020)

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:12

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Tiếng Anh - lớp 5 (25-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Tiếng Anh - lớp 5 (25-03-2020)

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:17

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Ngữ Văn - lớp 12 (25-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Ngữ Văn - lớp 12 (25-03-2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 16:03

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Lịch Sử - lớp 12 (24-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Lịch Sử - lớp 12 (24-03-2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 14:22

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Hóa Học - lớp 12 (24-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Hóa Học - lớp 12 (24-03-2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 14:07

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Vật Lý - lớp 12 (24-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Vật Lý - lớp 12 (24-03-2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 14:06

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 9 (24-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 9 (24-03-2020)

Thứ ba, 24/03/2020 - 09:04

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Ngữ Văn - lớp 9 (24-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK2- Môn Ngữ Văn - lớp 9 (24-03-2020)

Thứ hai, 23/03/2020 - 14:35

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (23-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (23-03-2020)

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD