ÔN TẬP KIẾN THỨC HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2019-2020)

Thứ hai, 23/03/2020 - 13:34

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (23-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng việt - lớp 3 (23-03-2020)

Thứ bảy, 21/03/2020 - 14:14

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Anh - lớp 9 (21-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Anh - lớp 9 (21-03-2020)

Thứ bảy, 21/03/2020 - 14:13

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Ngữ Văn - lớp 9 (21-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Ngữ Văn - lớp 9 (21-03-2020)

Thứ sáu, 20/03/2020 - 19:58

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Việt - lớp 5 (20-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Việt - lớp 5 (20-03-2020)

Thứ sáu, 20/03/2020 - 19:08

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Việt - lớp 3 (20-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Việt - lớp 3 (20-03-2020)

Thứ sáu, 20/03/2020 - 19:06

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Anh - lớp 4 (20-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Tiếng Anh - lớp 4 (20-03-2020)

Thứ sáu, 20/03/2020 - 13:07

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (20-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 3 (20-03-2020)

Thứ năm, 19/03/2020 - 09:59

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 9 (19-03-2020)

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Toán - lớp 9 (19-03-2020)

Thứ năm, 19/03/2020 - 09:27

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Tiếng Anh - lớp 9 (19-03-2020)

Giảng dạy kiến thức HK2- Môn Tiếng Anh - lớp 9 (19-03-2020)

Thứ tư, 18/03/2020 - 15:28

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 4 (18-03-2020)

Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 4 (18-03-2020)

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD