Nhận diện sự thật

Thứ bảy, 30/07/2022 - 19:34

Nhận diện sự thật ngày 30-07-2022

Nhận diện sự thật ngày 30-07-2022

Thứ bảy, 23/07/2022 - 20:05

Nền quốc phòng toàn dân “hòa bình và tự vệ” của Việt Nam

Nền quốc phòng toàn dân “hòa bình và tự vệ” của Việt Nam

Thứ bảy, 16/07/2022 - 20:02

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

Thứ bảy, 09/07/2022 - 19:04

Đoàn kết là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam

Đoàn kết là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam

Thứ bảy, 09/07/2022 - 19:02

Luôn có các âm mưu thâm độc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Luôn có các âm mưu thâm độc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ bảy, 02/07/2022 - 19:19

Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn để phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn để phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thứ bảy, 02/07/2022 - 18:43

Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn để phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao là con đường ngắn nhất và trực tiếp không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn thủ tiêu vai trò chính trị, thực lực chính trị và uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước. Do đó việc chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa để phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên là rất cần thiết.

Thứ bảy, 25/06/2022 - 19:35

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 25-06

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 25-06

Thứ bảy, 18/06/2022 - 19:33

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 18-06-2022

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 18-06-2022

Thứ bảy, 11/06/2022 - 19:54

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 11-06-2022

NHẬN DIỆN SỰ THẬT 11-06-2022

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD