Nhận diện sự thật

Thứ bảy, 26/03/2022 - 20:04

Niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ trẻ Việt Nam

Niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ trẻ Việt Nam

Thứ bảy, 26/03/2022 - 19:59

Nhận thức rõ các luận điệu xuyên tạc, chống phá thế hệ trẻ

Nhận thức rõ các luận điệu xuyên tạc, chống phá thế hệ trẻ

Thứ bảy, 26/02/2022 - 20:04

Giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, người lao động

Giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, người lao động

Thứ bảy, 26/02/2022 - 19:58

Kẻ xấu nhắm đến công nhân để kích động, lôi kéo

Kẻ xấu nhắm đến công nhân để kích động, lôi kéo

Thứ bảy, 29/01/2022 - 20:05

Vào đảng là để cống hiến và phụng sự

Vào đảng là để cống hiến và phụng sự

Thứ bảy, 29/01/2022 - 20:00

Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển đảng

Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển đảng

Thứ bảy, 27/11/2021 - 18:20

NHẬN DIỆN SỰ THẬT

Trải qua hơn 91 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Dẫu vậy, các thế lực phản động, thù địch vẫn không ngừng dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng. Đấu tranh với những luận điệu sai trái đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không chỉ để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, mà còn là bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Thứ bảy, 20/11/2021 - 20:11

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc “diễn biến hòa bình” ở lĩnh vực Giáo dục

Mục tiêu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là làm suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, bộ máy Chính quyền của Nhà nước, dần dần đi đến thay đổi đường lối chính trị theo những mưu đồ của chúng.

Thứ bảy, 06/11/2021 - 20:07

Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị

Văn học, nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị

Thứ bảy, 30/10/2021 - 20:06

Nhận diện sự thật (30-10-2021)

Nhận diện sự thật (30-10-2021)

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD