Tin tức

Khai mạc phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:10

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc sáng nay (12/3) tại Hà Nội.Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp sẽ diễn ra trong 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 12 - 13/3, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; dự án Luật Đo đạc và bản đồ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Đợt 2, diễn ra từ ngày 19 - 20/3, UBTVQH tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Sau phiên khai mạc, UBTVQH họp, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

UBTVQH cho ý kiến về Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 1/1/2017, Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 chính thức có hiệu lực, trong đó thủy lợi phí là một trong 17 loại phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá, thực hiện theo quy định của Luật Giá số 11/2012/QH13.

Tuy nhiên, Luật Giá không quy định đối tượng miễn hoặc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được quy định tại Điều 36 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018.

Do đó từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2018, các đối tượng được hưởng chính sách miễn thủy lợi phí như trước đây sẽ phải trả tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và về nguyên tắc sẽ không tiếp tục được hưởng các hỗ trợ của Nhà nước.

Để kịp thời khắc phục khoảng trống pháp lý trong thời gian chuyển tiếp từ khi Luật Phí và lệ phí từ ngày 1/1/2017 đến khi Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2018, đồng thời bảo đảm chính sách an sinh xã hội đã thực hiện bằng chính sách miễn thu thủy lợi phí từ năm 2008-2016, việc ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là cần thiết và cấp bách.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày nêu rõ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi nhằm hỗ trợ cho người nông dân ổn định sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, để xử lý khoảng trống pháp lý từ thời điểm Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ 1/1/2017 khi chuyển thủy lợi phí sang cơ chế giá, theo đó không có quy định về miễn, giảm hoặc hỗ trợ thủy lợi phí theo các chính sách hiện hành đến khi Luật Thủy lợi có hiệu lực thi hành thì cần phải ban hành một Nghị định mới quy định về vấn đề này.

Do đó, việc Chính phủ trình UBTVQH cho ý kiến trước khi ban hành Nghị định này là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về đối tượng được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trên thực tế các đối tượng nêu trong Nghị định 67/NĐ-CP đã được miễn thủy lợi phí trong năm 2017 và đã được Quốc hội, HĐND tỉnh thông qua dự toán để chi trả cho các đối tượng này trong năm 2018, do đó Nghị định này cần bảo đảm quy định các đối tượng được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải là các đối tượng được miễn thủy lợi phí tại Nghị định 67/NĐ-CP.

Tuy nhiên, qua rà soát, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị định đã quy định đối tượng hẹp hơn so với điểm a khoản 4 Điều 1 của Nghị định 67/NĐ-CP, theo đó chỉ hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nông dân có diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm... trong khi Nghị định 67 quy định rộng hơn, bao gồm tất cả các đối tượng (pháp nhân và cá nhân). Do đó, đề nghị Chính phủ cần rà soát, bổ sung đối tượng cho phù hợp với Nghị định 67/NĐ-CP...

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH cơ bản nhất trí với nội dung Chính phủ trình. Nhất trí cao với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài chính là “không mở rộng đối tượng, không tăng chi ngân sách”. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, với việc đối tượng hỗ trợ tại dự thảo được thu hẹp hơn so với trước, Chính phủ cần có sự xem xét, giải thích để tránh bỏ sót, bỏ lọt đối tượng hỗ trợ.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị cần tính toán có hệ thống tưới tiêu khép kín để tránh lãng phí trong sử dụng nước, nhất là khi việc sử dụng nước đang được ngân sách hỗ trợ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết UBTVQH thống nhất với Chính phủ về việc ban hành Nghị định thực hiện trong giai đoạn từ 1/1/2017 đến 30/6/2018 để khắc phục khoảng trống pháp lý. UBTVQH cũng cơ bản thống nhất với mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, phương thức hỗ trợ quy định tại dự thảo Nghị định.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải trên nguyên tắc không mở rộng đối tượng, không tăng chi ngân sách. Đồng thời, đề nghị rà soát lại các đối tượng được hưởng hỗ trợ trên tinh thần Nghị định 67, không bỏ sót bỏ lọt nhưng cũng không tăng đối tượng mới. Đối với người nghèo, sẽ được hỗ trợ cho toàn bộ các hoạt động sản xuất thay vì chỉ một số hoạt động như các đối tượng khác.

UBTVQH thảo luận về Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ.

Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ và hội trường về Dự thảo Luật, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật.

Các điều, khoản của dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến góp ý cụ thể của các ĐBQH như phạm vi điều chỉnh theo hướng liệt kê đầy đủ các nội dung quy định trong các chương nhằm thể hiện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh của Luật; đồng thời rà soát, đối chiếu các quy định của dự thảo Luật với quy định liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trong các luật khác; chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản; bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự án Luật Đo đạc và Bản đồ được xây dựng gồm 9 chương với 65 điều quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hoặc các hoạt động khác có liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thảo luận tại phiên họp, UBTVQH đã xem xét, thảo luận những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ; đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm…/.
 

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD