Tin tức

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX

Thứ tư, 05/12/2018 - 10:52

Sáng nay (5/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2019.Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Trong năm 2018, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai cơ bản đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp so với Nghị quyết; Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng; Thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với mục tiêu đề ra và phù hợp định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Điều này càng cho thấy, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đối với địa phương được nâng lên và Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết cải cách hành chính mạnh mẽ, thực hiện “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Năm 2018 cũng là năm tỉnh Đồng Nai ghi thêm một dấu ấn đặc biệt với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018: Trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tăng so với năm 2017, là tỷ lệ đạt nhưng ở mức đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách đặc biệt là thu nội địa còn nhiều khó khăn; công tác phát triển nhà ở xã hội đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi công tác phòng, chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn... Những vấn đề trên sẽ được đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, bên cạnh việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng, như: Về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;…


Đồng chí Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đặc biệt, tại kỳ họp này sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng và có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Tôi đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt Nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm, chính xác và thực chất. Hành động bỏ lá phiếu vào thùng phiếu của đại biểu tại kỳ họp này tuy đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu không nên dựa vào những thông tin không chính thức, thông tin bên ngoài, phải kiểm soát thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm mà mình tiếp nhận được; tuyệt đối tránh tình trạng để cho những vấn đề mang tính cá nhân chi phối việc làm chung. Chủ tọa kỳ họp rất tin tưởng rằng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhà nước và đặc biệt là trước Nhân dân và cử tri tỉnh nhà”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận; tập trung trí tuệ, bàn và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, qua đó góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp.

Sau phần khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh tổ chức 2 kỳ họp, ban hành 26 Nghị quyết, trong đó có 5 Nghị quyết về công tác nhân sự làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã tổ chức 108 cuộc khảo sát, khảo sát, giám sát về 42 nội dung theo chương trình đề ra, cũng như theo ý kiến kiến nghị của cử tri và theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua hoạt động này, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã có những kiến nghị nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong năm 2018, Thường trực HĐNĐ tỉnh còn phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 4 đợt để báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Qua các đợt tiếp xúc có tổng cộng gần 20.170 lượt cử tri tham gia và đóng góp trên 2.700 lượt ý kiến. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương tiếp thu, giải thích và trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc. Ngoài ra, Thường trực HĐNĐ tỉnh đã tổng hợp và chuyển 157 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp Trương ương đến các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri.

Về hoạt động tiếp công dân: Trong năm, HĐND tỉnh đã tiếp 7 lượt tập thể và 86 lượt cá nhân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng hơn 16% so với năm 2017). Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cũng đã tiếp nhận 509 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (tăng hơn 17% so với năm 2017) với nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai thực hiện các dự án, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, công tác điều tra xét xử thi hành án, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương,… Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã lựa chọn một số đơn để tổ chức tiếp dân và tổ chức giám sát theo nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân để làm rỏ nội dung đơn và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, trả lời cho công dân.

Cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu tham dự đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8.

Nghe thông báo của UBMTTQVN tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. Nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. Nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày các Tờ trình về 12 nội dung đưa ra thảo luận tại kỳ họp, trong đó đáng chú ý là các nội dung, như: Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh;…

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX diễn ra trong 3 ngày từ ngày 5/12 đến ngày 7/12/2018./.
 

Phước Toàn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD