Tin tức

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng: Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao

Thứ ba, 26/01/2021 - 15:33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao.


Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc


Đúng 8h sáng ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). 

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tới dự phiên khai mạc có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Các vị Đại sứ, Đại biện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội. 

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Mở đầu phiên khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, trong không khí phán khởi, tự hào, tại Hà Nội – trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIII để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, gắn với đánh giá tổng quát 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 ăm tới và tầm nhìn đến 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

“Đây là những nhiệm vụ rất trọng đại, hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân dân, toàn quân tin tưởng giao phó cho Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, Tổ quốc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công tốt đẹp” – ông Trần Quốc Vượng khẳng định.

Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết; tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục dự báo diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế -xã hội đất nước ta cũng như toàn thế giới.

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh, bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày diễn văn khai mạc
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày diễn văn khai mạc

Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển (năm 2011) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, vấn đề cần khắc phục cần vượt qua cho giai đoạn tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ giai đoạn 5 năm mà cả những thập niên mới tới cả thế hệ tương lai.
“Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định làm nên thành tựu phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với cường quốc năm châu” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng.

“Thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao”

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với cố gắng vượt bậc, Việt Nam vẫn ghi nhận những thành tựu khi là nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Sự nhạy bén của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã tạo nguồn lực để đất nước chống dịch COVID-19 thành công. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và đảm bảo đời sống cho người dân. Đó là chưa kể ảnh hưởng của thiên tai bão lũ ở miền Trung đã được ứng phó khắc phục tốt nhất.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn các quan điểm cơ bản. Trong đó chiến lược phát triển toàn diện lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần và đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu.

Cùng với đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước...

“Trong nhiệm kỳ 2021-2025, mục tiêu phát triển là nâng cao năng lực cầm quyền, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam là nước phát triển mạnh mẽ” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Đề cập các bài học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, kiên định thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin. Hoàn thiện cơ chế, kiên quyết phòng chống suy thoái trong nội bộ. Công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt. Người đứng đầu phải đủ phẩm chất, uy tín, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu.

Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải coi dân là gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết thực hiện “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Mọi chủ trương chính sách phải lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Bên cạnh đó là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường...

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng nhất định chúng ta sẽ lập nên kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Tại Đại hội, ông Trần Quốc vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo khẳng định, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực...

Thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

“Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới” – báo cáo khẳng định.

Trong phiên khai mạc, Đại hội đã nghe điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tính đến ngày hôm nay Đảng ta đã nhận được 215 bức điện mừng. 
Tại Đại hội, ông Trần Quốc vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo khẳng định, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực...

Thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

“Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới” – báo cáo khẳng định.

Trong phiên khai mạc, Đại hội đã nghe điện mừng của các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tính đến ngày 22/1, Đại hội nhận được 215 điện mừng từ 105 Đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu Nghị, 15 Đoàn Ngoại giao và 15 cá nhân từ 79 nước.

Theo chương trình, chiều nay, các đại biểu làm việc tại Đoàn để nghiên cứu, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII./.
 

Theo VOV.VN

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Thông tin cần biết

Thời tiết:

17 - 24ºC

Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông

Thông tin thời tiết các vùng trong tỉnh

Mã NT Mua tiền mặt Mua CK Bán
USD
AUD
HKD